آبسه دندان را جدی بگیرید

آبسه دندان را جدی بگیرید

حتما شما هم کارتون ‌های دوران کودکی را به یاد دارید که در آن ها کسانی که دندانشان آبسه کرده بود، با لپی باد کرده و دستمالی که روی سرشان گره زده شده بو
آبسه دندان را باید درمان کرد

آبسه دندان را باید درمان کرد

آبسه دندان را باید درمان کرد آبسه دندان، ایجاد یک کیسه پر از چرک در ناحیه دندان است. دندانپزشک با بیرون کشیدن چرک و رفع عفونت، آبسه دندان را درمان م
صفحه 2 از 2
تبلیغات