به نقل از آکاایران: در روش جدید عمل جراحی سرطان سینه، به غدد لنفاوی آسیبی نمی رسد.   معمولاً اولین نقطه اى که پس از ابتلاى به سرطان سینه با بیمارى درگیر مى شود، غدد لنفاوى زیر بغل است، بنابراین هنگام عمل جراحى برای سرطان سینه... ر روش جدید عمل جراحی سرطان سینه، به غدد لنفاوی آسیبی نمی رسد.

 

جراحی سرطان سینه

معمولاً اولین نقطه اى که پس از ابتلاى به سرطان سینه با بیمارى درگیر مى شود، غدد لنفاوى زیر بغل است، بنابراین هنگام عمل جراحى برای سرطان سینه ،تعدادى غدد لنفاوى زیر بغل نمونه بردارى مى شود تا هم غدد درگیر با بیمارى برداشته شوند و هم با تعیین درجه درگیرى وشدت بیماری، نیاز بیمار به درمان های اضافی مانند اشعه درمانی مشخص شده و از پیشرفت بیماری جلوگیرى شود.

آکاایران: ممکن است برداشتن غدد لنفاوى زیر بغل با عوارض مختلفى چون تورم دست یا صدمه به اعصاب و عروق زیر بغل همراه باشد. هم اکنون براى پیشگیرى از عوارض برداشتن غدد لنفاوى، روشى با عنوان نمونه بردارى از غده لنفاوى «نگهبان» ابداع شده است. در این روش با علامت گذارى از طریق مواد رنگى یا مواد رادیواکتیو بسیار ضعیف، اولین غده لنفاوى زیر بغل که مربوط به سینه است، مشخص مى شود و هنگام عمل جراحى، فقط همین غده لنفاوى «پیش آهنگ» یا «نگهبان» (sentinel node) که اولین محل آسیب پذیر از سرطان سینه است، برداشته و براى پاتولوژى ارسال مى شود.

خوشبختانه ما نیز از این تکنیک جدید و دانش مرتبط با آن بى بهره نمانده ایم و هم اکنون مدتى است این شیوه درمانى از سوى بسیارى از پزشکان و متخصصان در درمان سرطان سینه به کار برده مى شود.

همانگونه که گفته شد در گذشته براى درمان سرطان سینه و تشخیص غدد لنفاوى که درگیر سرطان شده اند، 10 تا 15 غده لنفاوى از طریق جراحى برداشته مى شد. اما هم اکنون به شرط مراجعه زود هنگام بیماران فقط غده لنفاوی نگهبان که در بیشتر اوقات آلوده بودن آن نشانگر آلوده شدن بقیه غدد زیربغل است، برداشته و براى تشخیص به پاتولوژى فرستاده مى شود.

با این شیوه عوارض پس از عمل همچون تورم دست، ضربه به عروق و اعصاب و دردهاى پس از آن کاهش مى یابد. این شیوه درمانى 10 سال است که در دنیا به عنوان استاندارد درمانى پذیرفته شده است و در ایران نیز سه سال است که از این روش استفاده مى شود، البته هم اکنون مراکز استان هایى چون تهران، شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان این شیوه درمانى را به کار مى برند.

نحوه انجام این روش به این صورت است که وقتى نوبت عمل جراحى براى بیمار تعیین مى شود، شب قبل یا صبح روز عمل، مقدار کمى از ماده رادیو اکتیو بسیار ضعیف که خطرى براى بدن ندارد و یا یک ماده رنگی آبی رنگ به نام پتنت بلو، دور هاله سینه تزریق و این ماده وارد اولین غده لنفاوى مى شود و پس از آن با انجام اسکن از بیمار، محل غده لنفاوى نگهبان مشخص مى شود.

در هنگام عمل جراحى با دستگاه خاص که توانایى مشخص کردن مواد رادیواکتیو را دارد، محل دقیق غده مشخص شده و این غده برداشته مى شود و در همان زمان روى غده بررسى پاتولوژى صورت مى گیرد. چنانچه غده درگیر با سرطان نشده باشد، بقیه غدد لنفاوى نیز برداشته نمى شود.

این روش ناراحتى خاصى براى بیمار ایجاد نمى کند و دوره نقاهت آن کوتاه تر است و به بهبود زودتر بیمار کمک خواهدکرد.

نقش میوه و سبزی در پیشگیری از سرطان در مبحث تأثیر تغذیه در پیش گیری از ابتلا به سرطان، در مورد چربی ها صحبت کردیم و بیان کردیم که کدام چربی ها را مصرف بکنیم و کدام ها را مصرف نکنیم تا کمتر به سرطان مبتلا شویم. در این مطلب در...

گردآوری بخش سلامت آکاایران