فقط با رعایت چند مسئله ارگونومی ساده، در محل کار، خانه و در زندگی روزمره، می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در پیری به سراغ آدم‏ها می‏آید، راحت شد. تصور کنید که در هفتاد سالگی‏تان، به اندازه وقتی که 25 ساله هستید، بتوانید تحرک داشته باشید؛ بدون اینکه دردهای رایج دوران پیری به سراغ شما بیاید.


نحوه صحیح بلند کردن اجسام

 

 

 می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در...

 

نحوه صحیح رانندگی

 

 

 خانه و در زندگی روزمره

 

نحوه صحیح نشستن

 

 

 در محل کار

 

 

 

فقط با رعایت چند مسئله ارگونومی ساده

 

نحوه صحیح حمل کردن اشیا

 

 

 می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در...

 

نحوه صحیح ایستادن برای انجام هر کاری

 

 

 خانه و در زندگی روزمره

 

یک نرمش کششی بسیار مناسب

 

 

 در محل کار

 

انجام کشش عضلات به صورت خوابیده

 

 

فقط با رعایت چند مسئله ارگونومی ساده

 

انجام حرکات نرمش برای پا

 

 

 می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در...

 

نرمشی دیگر برای پا

 

 

 خانه و در زندگی روزمره

 

نرمشی جهت ستون فقرات

 

 

 در محل کار

 

نرمشی جهت کشش عضلات

ارگونومی, نحوه صحیح نشستن, نرمش کششی, نرمشی جهت ستون فقرات, کشش عضلات, بیماریهای جسمی, بیماری, درمان بیماری, علائم بیماری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title=' » آشنایی با انواع بیماری های انگلی ' href='http://tandorosti.akaup.com/health/bimari-behdasht/news2017510333061244.html'>انواع بیماری</a></strong>, دردهای رایج دوران پیری, کمردرد, راههای پیشگیری از کمردرد, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان کمر درد با ورزش، کمردرد، کمر درد، درمان کمر درد، جلوگیری از کمر درد، علل کمر درد ' href='http://tandorosti.akaup.com/health/varzesh-salamat/5908.html'>درد کمر</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان کمر درد با ورزش، کمردرد، کمر درد، درمان کمر درد، جلوگیری از کمر درد، علل کمر درد ' href='http://tandorosti.akaup.com/health/varzesh-salamat/5908.html'>درمان کمردرد</a></strong> ارگونومی, نحوه صحیح نشستن, نرمش کششی, نرمشی جهت ستون فقرات, کشش عضلات, بیماریهای جسمی, بیماری, درمان بیماری, علائم بیماری, انواع بیماری, دردهای رایج دوران پیری, کمردرد, راههای پیشگیری از کمردرد, درد کمر, درمان کمردرد