آنتی بادی ها می توانند سرطان را از بین ببرند


پروتئینهایی که می‏توانند به طور اختصاصی به آنتی ژن متصل شوند آنتی بادی یا پادتن می‏خوانند. به گفته پزشکان این دسته پروتئینها که دارای فعالیت آنتی بادی هستند می توانند غدد سرطانی را ریشه کن کنند.


پادتن یا آنتی بادی نوعی پروتئین است که در دستگاه ایمنی، در پاسخ به حضور آنتی ژن خاصی، تولید می شود و در خون به گردش درمی آید یا در محل تولید تا به آنتی ژن حمله ور شود و آن را بی زیان سازد . هر آنتی بادی یک آنتی ژن ویژه را هدف خود تشخیص می دهد.

آنتی بادی چیست

محققان دانشگاه استنفورد آمریکا می گویند: آنتی بادی ها می توانند سرطان پیشرفته را ریشه کن و از بین ببرند.

مطالعه محققان این امید را به وجود آورده است که می توان به سیستم ایمنی بدن آموزش داد تا به ملانوم (نوعی سرطان پوست)، سرطان لوزالمعده، سینه و ریه حمله کند.

محققان معتقدند، این آنتی بادی ها که در آزمایشگاه مهندسی شده اند نه تنها می تواند تومورهای اولیه را از بین ببرد، بلکه متازتازهایی که در سراسر بدن گسترش یافته اند را نیز برطرف می سازد.

آنتی بادی ها

محققان در این مطالعه، آنتی بادی هایی را که در برابر سرطان مقاوم بودند از بدن موش جدا کرده و سپس آن را به همراه مواد شیمیایی که سبب فعال شدن سلول های هشدار می شوند به موش های سرطانی تزریق کردند. این موش ها یک واکنش ایمنی نشان دادند و برای بیش از یکسال از سرطان رهایی یافتند.

ادگار انگلمن نویسنده ارشد این تحقیق، گفت: قدرت این تزریق چشمگیر است؛ زیرا در حقیقت می توان ریشه کن کردن تومور را مشاهده کرد.

وی ادامه داد: این رویکرد با سایر درمان های بالقوه که برای سرطان های خاص بکار می رود متفاوت است زیرا می تواند طیف گسترده ای از تومورهای سخت را هدف قرار دهد.

محققان می گویند: این روش از همان مکانیزمی استفاده می کند که بدن حیوانات، عضو پیوندی را پس می زند؛ در هر دو مورد، آنتی بادی ها سیستم ایمنی را به کار می اندازند.

آنتی بادی ها خود را به پروتیین های بافت خارجی که در این مورد تومور است می چسبانند و از طریق استفاده از سلول های هشدار که همانا سلول های Tهستند، همانند سیستم ایمنی عمل می کنند. زمانیکه سلول های T با بافت خارجی در تماس قرار می گیرد به آن حمله کرده و آن را از بین می برند.

این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.

آنتی بادی ها می توانند سرطان را از بین ببرند 5/5 4
منبع : ایرنا -/ ن.م