دستگاه پالس کاپنوگراف وسیله ای است که برای اندازه گیری میزان اکسیژن و دی اکسید کربن موجود در یک سیکل تنفسی مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه در مدل های رومیزی و دستی یافت می شود. تصاویری از این دستگاه و مدل های آن را مشاهده نمایید.

دستگاه پالس کاپنوگراف
پالس اکسیمتر کاپنوگراف
تصاویر دستگاه پالس کاپنوگراف
عکس دستگاه پالس کاپنوگراف
وسیله پالس کاپنوگراف
عکس های پالس کاپنوگراف
تصاویر پالس کاپنوگراف
انواع پالس کاپنوگراف
عکس پالس کاپنوگراف
دستگاه پالس کاپنوگراف
پالس کاپنوگراف
دستگاه پالس کاپنوگراف

منبع : hidoctor.ir