پمپ تزریق اتو ترانسفیوژن وسیله ای کاربردی در اتاق عمل است. وظیفه این دستگاه و کل سیستم این است که خون هایی را که مریض در طی عمل از دست می دهد جمع کنند و دوباره به بدن بیمار باز گردانند.تصاویری ازاین دستگاه و اجزای آن را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

اتوترانسفیوژن چیست
پمپ اتو ترانسفیوژن
عکس های پمپ تزریق اتو ترانسفیوژن
پمپ تزریق اتو ترانسفیوژن
اتو ترانسفیوژن خون
تصاویر سیستم اتو ترانسفیوژن
عکس پمپ اتو ترانسفیوژن
تصاویر پمپ اتو ترانسفیوژن
عکس سیستم اتو ترانسفیوژن
سیستم اتو ترانسفیوژن
اتو ترانسفیوژن سیستم
اتو ترانسفیوژن
اتو ترانسفیوژن

منبع : hidoctor.ir