بانداژ های گوشه دار یا باند مثلثی یکی از وسایل پزشکی است که بیشتر برای شکستگی ها و کنترل و بستن مفصل ها به ویژه در مورد مفصل دست کاربرد دارد. درادامه با وب سایت دکتر سلام همراه باشید و تصاویری از انواع این بانداژ ها مشاهده نمایید.

باند سه گوش
بانداژهای گوشه دار
بانداژ مثلثی
تصاویر باند های سه گوش
تصاویر باندهای گوشه دار
تصاویر باند های مثلثی
باند برای بستن مفاصل
باند مفاصل
انواع بانداژ
باند مثلثی
باند گوشه دار
باند سه گوش
بانداژهای گوشه دار

منبع : hidoctor.ir