دستگاه بیلی بلانکت یکی از وسیله های پزشکی کاربردی در بدو تولد نوزاد است که به وسیله آن از بدن نوزاد فتوتراپی می کنند و به صورت یک گیرنده نورانی به بدن نوزاد متصل می شود.تصاویری از این دستگاه و کاربرد آن را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

تصاویر بیلی بلانکت
عکس های بیلی بلانکت
کار بیلی بلانکت
کاربرد دستگاه بیلی بلانکت
عکس دستگاه بیلی بلانکت
دستگاه بیلی بلانکت
بیلی بلانکت
بیلی بلانکت
دستگاه بیلی بلانکت
فروش بیلی بلانکت
فروش دستگاه بیلی بلانکت
فروش دستگاه بیلی بلانکت

منبع : hidoctor.ir