بالابر مریض پلکان صندلی هایی هستند که به یک ریل در کناره پلکان متصل شده اند و افراد پیر و ناتوان که توانایی بالا رفتن از پله ها را ندارند بر روی آن نشسته و از پله ها با می روند.تصاویری از انواع مختلف این بالابر ها در ادامه مطلب گرد آوری شده است.

بالابر پلکان
بالابر مریض از پلکان
تصاویری از بالابر مریض از پلکان
عکس بالابر پلکان
بالابر سالمند از پلکان
تصاویری از بالابر سالمند
بالابر سالمند از پله
بالابر سالمندان
بالابر مریض
بالابر کنار پله
بالابر از پله
بالابر پلکان
بالابر مریض از پلکان

منبع : hidoctor.ir