فلفل چیلی، را می توان اینگونه توصیف کرد فلفل قرمز تند و آتشین. خوردن این فلفل ها دل و جرات می خواهد. حتی کسانی که به غذاهای تند علاقه مندند نمی توانند به راحتی بعضی از این فلفل های چیلی را بخورند. در اینجا عکس های این فلفل تند و آتشین را به نمایش گذاشته ایم. تقریبا می تواند گفت اکثر فلفل هایی که قرمز رنگ هستند تند هستند و فلفل چینی هم اصولا تند است و در بین علاقه مندان به غذاهای تند محبوبیت خاصی دارد.

 

 

 

 

عکس فلفل تند

<<<<>>

عکس های فلفل تند

<<<<>>

تصاویر فلفل قرمز

<<<<>>

تصاویر فلفل تند

<<<<>>

تصویر فلفل قرمز

<<<<>>

تصویر فلفل تند

<<<<>>

عکس فلفل قرمز تازه

منبع : hidoctor.ir