آشنایی با علل غش کردن

خونریزی شدید یا کم آبی بدن.
ـ داروهایی که برای درمان عوارضی مانند فشار خون بالا، اضطراب، آلرژی و احتقان و گرفتگی بینی به کار می روند.
ـ مصرف داروهای غیرمجاز روانگردان.
-افت قند خون

غش کردن هنگامی رخ می دهد که افت ناگهانی جریان خون به مغز به از دست رفتن موقت هشیاری می انجامد.
غش کردن ممکن است با سیاهی رفتن چشم ها و تهوع همراه باشد.
برخی از عوامل آغازگر شایع غش کردن اینها هستند:
ـ زور زدن هنگام ادرار کردن یا اجابت مزاج.
ـ سرفه کردن شدید.
ـ ایستادن طولانی در یک وضعیت ثابت، یا به سرعت بلندشدن از وضعیت نشسته.
ـ درد شدید، استرس، ترس یا ناراحتی عاطفی. 

 روزنامه همشهری