کنترل کلسترول خون

مصرف بیش از حد کلسترول در رژیم غذایی می تواند عامل خطرساز برای بیماری قلبی باشد.

برای پایین آوردن میزان کلسترول خون به این توصیه ها عمل کنید:
▪ از غذاهای پرچربی و سرخ شده اجتناب کنید.
▪ اگر می خواهید غذای حاوی چربی مصرف کنید، از چربی های اشباع نشده استفاده کنید.
▪ مقدار گوشت قرمز مصرفی خود را کاهش دهید، و گوشت مرغ و ماهی بیشتری مصرف کنید.
▪ با مصرف مقادیر زیاد میوه، لوبیا، نخود و جو دوسر به مقدار کافی فیبر به رژیم غذایی خود بیفزایید.
▪ بیش از سه زرده تخم مرغ در هفته نخورید.
▪ به مقدار کافی ورزش کنید، وزن بدن در حد سالم نگهدارید، سیگار کشیدن را متوقف کنید.    

منبع: همشهری آنلاین

برای پایین آوردن میزان کلسترول خون به این توصیه ها عمل کنید:
▪ از غذاهای پرچربی و سرخ شده اجتناب کنید.
▪ اگر می خواهید غذای حاوی چربی مصرف کنید، از چربی های اشباع نشده استفاده کنید.
▪ مقدار گوشت قرمز مصرفی خود را کاهش دهید، و گوشت مرغ و ماهی بیشتری مصرف کنید.
▪ با مصرف مقادیر زیاد میوه، لوبیا، نخود و جو دوسر به مقدار کافی فیبر به رژیم غذایی خود بیفزایید.
▪ بیش از سه زرده تخم مرغ در هفته نخورید.
▪ به مقدار کافی ورزش کنید، وزن بدن در حد سالم نگهدارید، سیگار کشیدن را متوقف کنید.    

منبع: همشهری آنلاین