تأثیرات مختلف هورمون درمانی

تأثیرات هورمون درمانی در زمان های مختلف متفاوت است. با آغاز دوره یائسگی و از دست دادن توانایی بارورشدن در زنان، میزان هورمون ها کاهش پیدا کرده و بروز علائمی مانند گر گرفتگی، تعرق شبانه، افسردگی و پرخاشگری از عوارض این تغییرات است.

مصرف دارو و هورمون درمانی از روش هایی است که پزشکان برای کاهش عوارض ناشی از عدم ترشح هورمون ها، توصیه می کنند. مصرف هورمون های استروژن، پروژسترون و در برخی مواقع، تستوسترون، تجویز پزشکان برای کاهش عوارض دوران یائسگی در زنان است. تحقیق جدیدی که روی هفت هزار زن مبتلا به علائمی مانند تعرق شبانه، تپش قلب، گرگرفتگی و . . . در محدوده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال انجام شده است، نشان می دهد، تأثیر روش درمانی، جایگزین کردن هورمون ها و . . . در رفع یا کاهش علائم متفاوت است و نمی توان از یک روش درمانی استفاده کرد.

محققان دریافته اند، تأثیر هورمون درمانی در برخی از زنان یائسه منفی بوده و آنها پس از مصرف قرص های حاوی هورمون دچار حمله قلبی می شوند. خونریزی های مکرر از دیگر عوارض مشاهده شده هورمون درمانی در ۱۰ درصد از زنان تحت آزمایش بود. دانشمندان معتقدند مصرف روزانه قرص های استروژن همراه تنها به صورت چندروز در ماه مصرف قرص های حاوی پروژسترون در مقایسه با مصرف هر روزه قرص های حاوی استروژن و پروژسترون مؤثر تر بوده و می تواند تا ۳۵ درصد خطر ابتلا به حمله قلبی یا خونریزی را کاهش دهد. پزشکان توصیه می کنند، زنان در دوران یائسگی قبل از مصرف قرص های هورمونی، با انجام آزمایش های مختلف از توقف تخمک گذاری اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده تغییرات هرچند جزئی، ادامه درمان را تحت نظر پزشک معالج متوقف کنند.

[مریم بهریان]
منبع: روزنامه ایران

مصرف دارو و هورمون درمانی از روش هایی است که پزشکان برای کاهش عوارض ناشی از عدم ترشح هورمون ها، توصیه می کنند. مصرف هورمون های استروژن، پروژسترون و در برخی مواقع، تستوسترون، تجویز پزشکان برای کاهش عوارض دوران یائسگی در زنان است. تحقیق جدیدی که روی هفت هزار زن مبتلا به علائمی مانند تعرق شبانه، تپش قلب، گرگرفتگی و . . . در محدوده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال انجام شده است، نشان می دهد، تأثیر روش درمانی، جایگزین کردن هورمون ها و . . . در رفع یا کاهش علائم متفاوت است و نمی توان از یک روش درمانی استفاده کرد.

محققان دریافته اند، تأثیر هورمون درمانی در برخی از زنان یائسه منفی بوده و آنها پس از مصرف قرص های حاوی هورمون دچار حمله قلبی می شوند. خونریزی های مکرر از دیگر عوارض مشاهده شده هورمون درمانی در ۱۰ درصد از زنان تحت آزمایش بود. دانشمندان معتقدند مصرف روزانه قرص های استروژن همراه تنها به صورت چندروز در ماه مصرف قرص های حاوی پروژسترون در مقایسه با مصرف هر روزه قرص های حاوی استروژن و پروژسترون مؤثر تر بوده و می تواند تا ۳۵ درصد خطر ابتلا به حمله قلبی یا خونریزی را کاهش دهد. پزشکان توصیه می کنند، زنان در دوران یائسگی قبل از مصرف قرص های هورمونی، با انجام آزمایش های مختلف از توقف تخمک گذاری اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده تغییرات هرچند جزئی، ادامه درمان را تحت نظر پزشک معالج متوقف کنند.

[مریم بهریان]
منبع: روزنامه ایران