آکاایران: بیماری نارسایی قلبی , پس از تطابق سن، جنسیت و سطح آموزش مشخص شد که بیماران مبتلا به نارسانی قلبی که ابتدا بیکار بودند، در قیاس با بیماران شاغل 50 درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو بودند

بیماری نارسایی قلبی

بیماری نارسایی قلبی , براساس مطالعه ای که در چهارمین کنگره جهانی نارسایی قلب ارائه شد، بیکاری با افزایش 50 درصدی خطر مرگ بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ارتباط دارد.

در این مطالعه، محققان با بررسی وضعیت بیش از 20 هزار بیمار مبتلا به نارسایی قلبی، همچنین متوجه شدند احتمال مرگ ناشی از بیکاری بیشتر از سابقه بیماری دیابت یا سکته مغزی است.

اخراج از کار باعث افزایش خطر :

ابتلا به افسردگی،
مشکلات روانی
و حتی خودکشی می شود.

وی افزود:
در بیماران جوان مبتلا به نارسایی قلبی ، وضعیت اشتغال می تواند شاخصی بالقوه برای بقا و یا مرگ آنها باشد.

آکاایران: بیماری نارسایی قلبی در اثر این مشکل شایع اجتماعی!

بیماری نارسایی قلبی

در این مطالعه، تمامی بیمارانی که در سن اشتغال (18 تا 60 سال) بودند و بین سال های 1997 و 2012 برای اولین بار به دلیل ابتلا به نارسایی قلبی بستری شده بودند، بررسی شدند.

از 21 هزار و 445 بیماری که اولین بار به دلیل نارسایی قلبی بستری شده بودند،
تعداد 11 هزار و 880 نفر (55 درصد) شاغل بودند.

در طی 1005 روز میانگین ایام پیگیری وضعیت بیماران بستری شده،
مشخص شد که 16 درصد از بیماران شاغل و 31 درصد از بیماران غیرشاغل جان سپردند؛

همچنین 40 درصد از بیماران شاغل و 42 درصد از بیماران غیرشاغل به دلیل نارسایی قلبی مجددا در بیمارستان بستری شدند.

پس از تطابق سن، جنسیت و سطح آموزش مشخص شد که بیماران مبتلا به نارسانی قلبی که ابتدا بیکار بودند، در قیاس با بیماران شاغل 50 درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو بودند و 12 درصد بیشتر در معرض بستری شدن مکرر در بیمارستان به خاطر نارسایی قلبی قرار داشتند.

ایرنا

.

منبع :