آکاایران: باکتری های روده می توانند عامل سوء تغذیه شدید در کودکان باشند

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج یک مطالعه نوین نشان داده است که ” فقر غذایی ” تنها عامل سوء تغذیه شدید در کودکان نیست بلکه حتی باکتریایی که در روزمره زندگی می کنند نیز می توانند در این زمینه نقش دارا باشند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان فاقد مرز،   روده انسان دارای باکتری های مفید و مضری است که شمار آنها حتی از تعداد کل سلول های بدن بیشتر است. در روده نه تنها باکتری های مفید وجود دارد، بلکه باکتری های مضر هم در آنجا ساکن هستند که برای مثال باعث اسهال می شوند. تیم علمی برت فینلی برای انجام پژوهش خود، روده افراد مختلف و انواع متفاوت باکتری های روده را بررسی کرد. به گفته همکاران این گروه، این باکتری های مفید هستند که باعث عملکرد درست و منظم روده شده و فرد را از محرک های منجر به بیماری حفاظت می کنند.

پزشکان از مدتها پیش در تلاش برای پیدا کردن پاسخ این سوال بوده اند که حتی در شرایطی که کودکان در یک خانه زندگی می کنند و تغذیه مشابه دارند برخی از آنها به سوء تغذیه مبتلا می شوند اما برخی دیگر از این نظر سالم می مانند.

نتایج یک مطالعه نوین روی گروهی از کودکان دوقلو در مالاوی و آفریقای سیاه به سرپرستی متخصصان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس نشان داد که وجود توده هایی از میکروب های روده ای با عملکرد ناقص توام با فقر غذایی می تواند منجر به بروز سوء تغذیه شدید شود.

این یافته با انجام آزمایش بیشتر روی موشها، تایید شده است. به گفته کارشناسان وجود این میکروبهای روده ای در بدن کودکانی که فقر غذایی دارند موجب کاهش وزن شدید و تغییر سوخت و ساز بدن می شود.

این متخصصان خاطرنشان کردند که تغذیه این کودکان با مواد غذایی حاوی کالری زیاد و سرشار از ریز مغذی ها تاثیر مفید اما موقتی روی این میکروب های روده ای دارد اما برای ترمیم عملکرد ناقص آنها، کافی نیست. بنابراین دستیابی به راه کارهای جدیدی مورد نیاز است که بتواند فعالیت این میکروب ها را اصلاح کند به طوری که این کودکان نیز بتوانند از رشد سالم بهره مند شده و به ظرفیت کامل رشدی خود برسند.

.

منبع :