قرص وازونیدین برای چه تجویز می شود

عوارض جانبی قرص وازونیدین

1- به منظور جلوگیری از بروز بحران افزایش فشار خون، مصرف این دارو باید به تدریج قطع شود. 2- در صورت وجود سندرم رینود یا سایر بیماری های انسدادی عروق محیطی، سابقه افسردگی و پورفیری (دراین مورد عدم مصرف دارو ترجیح داده می شود) باید با احتیاط فراوان مصرف شود. 3- در صورت وجود نارسایی کلیه، کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است ضروری باشد. 4- اگر برای جراحی نیاز به قطع درمان باشد، توصیه می شود که آخرین نوبت مصرف حداکثر 6-4 ساعت قبل از جراحی استفاده شود و مصرف مجدد دارو بلافاصله پس از جراحی شروع گردد.

تداخل های دارویی قرص وازونیدین

مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای با کلونیدین ممکن است اثرات کاهنده فشار خون کلونیدین را کاهش دهند. در صورت مصرف همزمان کلونیدین با مسدد‎های گیرنده های بتا آدرنرژیک، قطع مصرف کلونیدین ممکن است موجب بحران افزایش فشار خون شود.

نکات قابل توصیه در باره قرص وازونیدین

1- این دارو، زیادی فشار خون را درمان نمی کند، بلکه آن را کنترل می نماید. لذا مصرف دارو ممکن است تا مدت طولانی ضروری باشد. 2- مراجعه به پزشک، قبل از قطع مصرف دارو ضروری است، زیرا ممکن است کاهش تدریجی مقدار مصرف برای جلوگیری از بروز افزایش واجهشی فشار خون لازم باشد. 3- به علت احتمال بروز خواب آلودگی از رانندگی و کارکردن با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارد، باید خودداری شود. 4- توصیه می شود به منظور اطمینان از کنترل فشار خون در طول شب و کاهش حالت خواب آلودگی در روز، آخرین مقدار مصرف روزانه دارو هنگام خواب مصرف شود.