در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمینوفیلین Aminophylline را می خوانید

داروی آمینوفیلین Aminophylline + موارد مصرف و عوارض آن

 موارد مصرف

درمان برونکواسپاسم حاد درمان کمکی اپنه نوزادان درمان کمکی آسم مزمن

 موارد منع مصرف و احتیاط

در بیماران حساس به ترکیبات گزانتین ها و اتیل دی امین و بیماران مبتلا به ناراحتی های معده و تشنج منع مصرف دارد
۱٫سیگار /کاربامازپین /ریفامپین ، متابولیسم دارورا زیاد می کند ۲٫این دارو دفع لیتیوم را بالا می برد ۳٫مصرف همزمان با سایمتیدین/آلوپورینول /پروپرانولول/اریترومایسین باعث کاهش کلیرانس کبدی این دارو می شود

مکانیسم اثر

به طور مستقیم موجب انبساط ماهیچه های صاف ریه و رگهای خونی ریوی می شوند

 اشکال دارویی

Inj : 250mg/ml
.

منبع : gahar.ir