توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد!

داروی بتاهیستین Betahistine + موارد مصرف و عوارض آن

بتاهیستین ( به انگلیسی: Betahistine )

موارد مصرف

مکانیسم اثر

بتاهیستین سبب افزایش ریز جریان لابیرنت و در نتیجه کاهش فشار اندولنفاتیک شود.

 موارد منع مصرف و احتیاط

در مبتلایان به فئوکروموسیتوما و پورفیری تجویز نشود
.

منبع : gahar.ir