داروی فلیبانسرین flibanserin یک دارویی برای افزایش میل جنسی زنان می باشد در ادامه با موارد مصرف و عوارض این دارو آشنا می شوید

بازبینی چند بررسی تازه نشان می دهد اگر میل جنسی زن به حدی کاهش یافته باشد که باعث ناراحتی او شده یا این موضوع با اشکال در روابط زناشویی همراه باشد

دارویی که اصطلاحا «ویاگرای زنانه» خوانده می شود، ممکن است به او کمک کند.

داروی فلیبانسرین با نام تجاری Addyi به شکل یک قرص صورتی رنگ که در سال ۲۰۱۵ به وسیله سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد

می تواند میل، برانگیختگی، لغزنده سازی، ارگاسم، ارضا و درد جنسی را در زنان پس از سن یائسگی بهبود بخشد.

البته به گفته دکتر مایکل کریچمن، سرپرست پژوهش اخیر، این دارو ممکن است علاج فراگیری برای میل جنسی پایین زنان نباشد.

او می گوید: «بهداشت و بهزیستی جنسی، موضوعی چندعاملی است. به همین دلیل چندان ناشایع نیست که زنان بیش از یک مشکل یا شکایت جنسی دارا باشند.»

کریچمن که مدیر اجرایی مرکز سلامت جنسی کالیفرنیای جنوبی است، یادآور می شود:

«میل جنسی پایین می تواند برای زن مشکل آفرین باشد و بر عزت نفس و زندگی جنسی او تاثیر بگذارد، اما درمان های ایمن و موثری برای آن وجود دارد.»

به گفته او، برای اغلب زنان درمان پزشکی تنها یک جنبه بهبود مشکلشان است.

او می افزاید: «ترکیبی از مداخلات پزشکی و روان شناختی ممکن است به زن کمک کند سرزندگی جنسی اش را بازیابد، بنابراین مجبور نیست در سکوت رنج ببرد. زنان نباید از جستجوی درمان برای مشکلات جنسی شان شرمنده یا نگران باشند.»

پژوهشگران در این بررسی داده های مربوط به ۲۳۰۰ زن در سنین پیش از یائسگی را گردآوری کردند که در ۳ بررسی ۲۴ هفته ای شرکت کرده بودند. در این ۳ بررسی داروی فلیبانسرین با یک دارونمای بی اثر مقایسه شده بود. همه زنان مورد بررسی دچار اختلال کاهش میل جنسی بودند، به این معنا که میل جنسی شان به حدی پایین بود که باعث آزارشان شده بود یا اثر منفی روی روابط زناشویی شان گذاشته بود.

تاثیر دارو بر این زنان با استفاده از «شاخص کارکرد جنسی زنانه» اندازه گیری شد.

برای تعیین میزان این شاخص از زنان خواسته می شود درباره وضعیت میل، برانگیختگی، لغزنده سازی، ارگاسم، ارضا و درد جنسی شان گزارش دهند.

زنانی که روزانه قرص فلیبانسرین مصرف می کردند، بهبود قابل توجهی را در میل جنسی شان و سایر مواردی که با این شاخص ارزیابی می شود،

گزارش کردند. گرچه دقیقا معلوم نیست این دارو چگونه عمل می کند، اما به نظر می رسد یک ناقل عصبی شیمیایی در مغز به نام سروتونین را تغییر می دهد که بر خلق وخو و بسیاری از کارکردهای دیگر بدنی تاثیر می گذارد.

سازمان غذا و داروی آمریکا در حال حاضر استفاده از این دارو را برای بهبود میل جنسی زنانی که در حدود زمان یائسه شدن قرار دارند، تایید کرده،

.

منبع : gahar.ir