توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد!

داروی اولتیوا Remifentanil + موارد مصرف و عوارض آن

موارد و مقدار مصرف
الف) شروع و ادامه بیهوشی در اعمال جراحی.
نوزادان از بدو تولد تا ۲ ماهگی: جهت نگهداری بیهوشی با نیتریک اکساید (۷۰%)؛ mcg/kg/min 4/0 ( mcg/kg/min 1-4/0) مصرف شود.
به علت کلیرانس بالا در نوزادان دوز با احتیاط تنظیم شود.
کودکان ۱۲-۱ سال: جهت نگهداری بیهوشی با هالوتان، سووفلوران یا ایزوفلوران؛ mcg/kg/min 25/0 ( mcg/kg/min 3/1-05/0) مصرف شود. می توان هر ۵-۲ دقیقه میزان مصرف را تا ۵۰% افزایش و یا تا ۵۰%-۲۵% کاهش داد. یا می توان mcg/kg 1 هر ۵-۲ دقیقه تزریق نمود.
بزرگسالان: جهت شروع بیهوشی با mcg/kg/min 1-5/0 شروع شود. در صورتی که ظرف ۸ دقیقه لوله اندوتراکئال برای بیمار تعبیه می شود یک دوز اولیه mcg/kg 1 ظرف ۶۰-۳۰ ثانیه داده شود. جهت CABG، mcg/kg/min 1 تزریق شود.
جهت نگهداری بیهوشی: هر ۵-۲ دقیقه می توان mcg/kg/min 1 دارو انفوزیون نمود. می توان هر ۵-۲ دقیقه دوز را به میزان %۱۰۰-۲۵ افزایش و یا %۵۰-۲۵ کاهش داد.
به همراه نیتریک اکساید (۶۶%): mcg/kg/min 4/0 ( mcg/kg/min 2-1/0).
به همراه ایزوفلوران یا پروپوفول: mcg/kg/min 25/0 ( mcg/kg/min 2-05/0).
جهت CABG: mcg/kg/min 1 ( mcg/kg/min 4-125/0).
ب) ضد درد بعد از اعمال جراحی.
به میزان mcg/kg/min 1/0 ( mcg/kg/min 2/0-025/0) استفاده شود. می توان هر ۵ دقیقه به میزان mcg/kg/min 025/0 دارو را افزایش داد. سرعت انفوزیون بیشتر از mcg/kg/min 2/0 با سرکوب تنفسی همراه می باشد.
جهت عمل CABG به عنوان ضد درد در ICU از mcg/kg/min 1 ( mcg/kg/min 1-05/0) استفاده می شود.
پ) ضد درد در مراقبتهای بیهوشی تحت نظارت.
۱- یک تک دوز وریدی ۹۰ ثانیه قبل از بی حسی موضعی به این صورت تزریق می گردد:
رمی فنتانیل به تنهایی: mcg/kg 1 ظرف ۶۰-۳۰ ثانیه.
به همراه میدازولام: mcg/kg 5/0 ظرف ۶۰-۳۰ ثانیه.
۲- انفوزیون مداوم ۵ دقیقه قبل از بی حسی موضعی:
رمی فنتانیل به تنهایی: mcg/kg/min 1/0.
به همراه میدازولام: mcg/kg/min 05/0.
۳- انفوزیون مداوم پس از بی حسی موضعی:
رمی فنتانیل به تنهایی: mcg/kg/min 05/0 ( mcg/kg/min 2/0-025/0).
به همراه میدازولام: mcg/kg/min 025/0 ( mcg/kg/min 2/0-025/0)
ت) درد حاد در بیماران تحت تهویه مکانیکی.
mcg/kg/hr 15-6/0 مصرف می شود.

.

منبع : gahar.ir