ریمانتادین

دارو های هم گروه ریمانتادین

Amantadine
.

منبع : darooyab.ir

گردآوری توسط بخش اطلاعات دارویی سایت آکاایران
تبلیغات