محلول دیالیز

موارد مصرف محلول دیالیز

این محلول ها برای خارج کردن مواد اضافی و متابولیت ها در بیماران مبتلا به اورمی که با کلیه مصنوعی دیالیز می شوند و همچنین در مسمومیت های حاد مصرف می شود.

مکانیسم اثر محلول دیالیز

محلول های دیالیز، حاوی اوره، کراتینین، اسید اوریک، فسفات یا سایر متابولیت هایی هستند که به طور طبیعی توسط کلیه ها دفع می شوند. از این رو، این مواد به سهولت از خون به داخل محلول دیالیز انتشار می یابند که این امر باعث کاهش غلظت این مواد در خون می شود. غلظت کلرور سدیم و پتاسیم اولیه در خون بیشتر از محلول دیالیز است و لذا این مواد نیز به داخل محلول دیالیز انتشار می یابند. حجم محلول دیالیز به مراتب بیشتر از حجم خون است و این امر به خروج کامل مواد اضافی از خون کمک می کند.

توصیه های دارویی محلول دیالیز

1. قبل از مصرف محلول دیالیز، باید آن را با آب خالص رقیق نمود.
2. احتیاطات لازم بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی میکربی محلول دیالیز باید صورت گیرد.

دارو های هم گروه محلول دیالیز

Acetic Acid
Glycine
Peritoneal Dialysis
Sodium Chloride-Irrigation
Balanced Salt
BALANCED SALT+GLUTATHIONE
.

منبع : darooyab.ir

گردآوری توسط بخش اطلاعات دارویی سایت آکاایران
تبلیغات