خواص گلوتن گندم

من یکى از بهترین مواد سفیده اى گندم مى باشم و همانطور که لانه هاى مومى در کندو، عسل را در خود نگاه مى دارد، من هم در گندم نشاسته را در بر مى گیرم . مبتلایان به مرض قند مى توانند با من نان تهیه کرده ، میل نمایند.
این نان فاقد نشاسته و مواد قندى است و به حد کافى نیروبخش مى باشد. براى تهیه من به کارخانه هاى نشاسته پزى که نشاسته را از گندم مى گیرند مراجعه نمایید.

آندوسپرم:
 حاوی مواد نشاسته‌ای دانه گندم است و تقریبا 83 تا 87 درصد از کل دانه را شامل می‌شود. آندوسپرم دارای دانه‌های نشاسته‌ای و مواد پروتئینی می‌باشد که دانه‌های نشاسته آن بوسیله گلوتن که یکی از پروتئینهای موجود در دانه است، بهم چسبیده‌اند. میزان گلوتن موجود در دانه بر حسب نوع و نژاد گندم تفاوت می‌کند.

زبان خوراکیها
غیاث الدین جزایری