اولین چیزی که باید بدانید این است که چربی ها کالری بیشتری ازمواد قندی دارند .بنابراین برای هرگرم قند مصرف شده 4 کالری تولید می شود درحالیکه یک گرم چربی 9کالری فراهم می کند.

بنابراین چربی بیش از2برابرقند کالری دارد.

 درنتیجه دریک رژیم غذایی متعادل ،مقدارتوصیه شده چربی درمقایسه با کربوهیدراتها (قندها) کمتراست .
به این ترتیب چربی توصیه شده دررژیم های غذایی 30 تا35 درصد کل کالری مصرفی وکربوهیدرات آن 50تا 55 درصد وپروتئین 9تا 12 درصد است .
مشکلی که درحال حاضر وجود دارد قند وچربی پنهانی است که درمواد غذایی صنعتی وآماده به مصرف وجود دارد .

بنابراین اگرشما خودتان آشپزی کنید ازمیزان دقیق این محصولات درغذایتان مطلع هستید پس برای جلوگیری ازچاقی وافزایش وزن باید سعی کنید غذاهای آماده به مصرف نخورید .

این راهم بدانید که چربی ها عمدتاً دودسته هستند .اسیدهای چرب اشباع شده و اسیدهای چرب غیراشباع شده ( شامل امگا 3و امگا 6)
بنابراین اساسا چربی های حیوانی (گوشت قرمز ویخ زده)پنیریخ زده ومحصولات لبنی پرچرب را محدودکنید .
باید بدانید سس حتی درمقادیر بسیارکوچک واقعاً تمرکزچربی دربدنتان کمک می کند.

برای جلوگیر ی از افزایش وزن اکیداً ازنوشیدنی های شیرین ، سودا ، مربا، شربت  استفاده نکنید.

به طور کلی این سه قانون رابرای کاهش قند وچربی مصرفی رعایت کنید
1-خوردن غذاهای آماده به مصرف را محدود کنید .
2-ازمحصولات حیوانی کمتراستفاده کنید وسعی کنید محصولات گیاهی را جایگزین آن کنید .
3- محصولات با GI پایینتری بخرید وشکرتصفیه شده را هم محدود کنید.

منبع : Salamtnews.com