1 – مهمترین نکته ی حفظ سلامتی، نوع غذای مصرفی روزانه است  به دو مورد زیر دقت کنید:

الف ) در رژیم غذایی روزانه باید حتی المقدور از مواد غذائی گیاهی به جای مواد غذایی حیوانی استفاده شود.  

ب ) چون تأمین کننده انرژی بدن از سه

منبع : tebyan.net