آقای جانی بودن Jonny Bowden - متخصص تغذیه - چندین لیست از مواد غذایی مفید را که مردم باید بخورند، اما کم می خورند، تهیه کرده است.

دکتر Bowden نویسنده ی کتاب «150 تا از سالم ترین غذاهای روی کره زمین» ، لیستی از غذاهای مورد علاقه را که قابل دسترسی هستند و می شود آنها را در سبد غذایی خانواده جای داد، تهیه کرده است که 11 تای آنها را در زیر ذکر می کنیم:

چغندر:

دکتر Bowden می گوید: چغندر

منبع : tebyan.net