نحوه استفاده : خوردنی تازه و مربای آن و آب به و ...

خواص : به Quince

نام علمی : Cydonia

برگهای آن پوشیده از کرک و صاف است . گلهای آن درشت ، برنگ سفید و یا صورتی و دارای پنج گلبرگ می باشد . میوه رسیده زردرنگ ، گرد و یا بشکل گلابی است و در سطح آن پوشیده از کرک بوده و دریا طعمی مطبوع ، شیرین و یا کمی ترش است .


آموزش پخت کوفته به

 خواص داروئی میوه به


خواص داروئی میوه به :

از نظر طب قدیم ایران به شیرین کیم گرم و تر و ترش و سرد و خشک است . روغن به سرد ، تر و قابض و به دانه سرد و تر است .

1)به تقویت کنده قلب است .


2)ادرار آور است.


3)نرم کننده سینه است .


4)مقوی معده و دستگاه هاضمه است .

5)قابض است .


6)خونریزی را بند می آرود .


7)به ترش مسهل است .


8)به ترش برای تنگی نفس مفید است .


9)به ترش استفراغ را بند می آورد .


10)اسهال های ساده و اسهال خونی را درمان می کند .


11)به بهترین و مفید ترین میوه برای مسلولین است .


12)خونریزی از رحم را متوقف می کند .


13)اثر مفید روی بواسیر درد .


14)برای هضم غذا مفید است .


خواص به دانه


1- لعاب به دانه را روی زخم ها و سوختگی ها بگذارید تا باعث شفای سریع آنها شود .


2-ضد تب است .


3-اسهال خونی و ساده را درمان می کند .


4- برای درمان جراحات گلو موثر است .


5-سرفه را برطرف می کند .


6- برای درمان تورم های داخلی بدن مفید است .

7-برای التیام ترک پوست دست وبدن ، نوک پستان ، لب و بواسیر لعاب به دانه را روی موضع

بمالید .


8-
برای درمان خشکی زبان و دهان مفید است .


9-آفتاب زدگی را با مالیدن لعاب به دانه بر روی پوست درمان کنید .


10-جویدن به دانه برای تقویت نیروی جنسی مفید است .


خواص دم کرده گل و شکوفه به


1-سردرد را برطرف می کند.


2- مقوی معده است .


3-سینه را صاف و تقویت می کند.


4-سرفه کودکان را برطرف می سازد .

5-برای درمان بی خوابی دم کرده گل را با آّب بهار نارنج مخلوط کرده و قبل از رفتن به رختخواب بنوشید .


خواص روغن به


 خواص به از نظر قرآن و احادیث


1)برای برطرف کردن زنگ زدن در گوش مفید است.


2)سرگیجه را برطف می کند.


3)برای مداوای زخم های دهان مفید است .


4)خونریزی ریوی را درمان می کند .

5)اسهال مزمن را برطرف می کند.


6)دوست کبد است و روم کبد را رفع می کند .


7)زخم روده ها را درمان می کند .


خواص برگ وشاخه های به


1)جوشانده برگ درخت به ورم چشم را مداوا می کند .


2)زخم ها را با جوشانده برگ به بشوئید .


3)
قابض است .


4)ضماد برگ درخت به برای ورم چشم مفید است .


خواص به از نظر قرآن و احادیث


عقل را زیاد ، قلب ضعیف را نیرومند و معده را تمیز میکند بر نیروی دل می افزاید و ترسو را شجاع و فرزند را نیکو میکند و کسی که آن را بخورد خداوند تا چهل روز حکمت را به زبان او جاری میکند و همّ ( نگرانی ) را میبرد بخیل را بخشنده میکند و کسی که سه روز ناشتا آن را بخورد ذهنش صاف میشود و بر حلم و علم او می افزاید و از کید شیطان و لشکریان او حفظ مینماید.

خواص به,خواص به از نظر قرآن و احادیث, خواص داروئی میوه به, آموزش پخت کوفته به, نام علمی به, خواص به دانه خواص به,خواص به از نظر قرآن و احادیث, خواص داروئی میوه به, آموزش پخت کوفته به, نام علمی به, خواص به دانه