آکاایران دم نوش گیاهی شگفت انگیز برای تنظیم قاعدگی

دم نوش گیاهی شگفت انگیز برای تنظیم قاعدگی

دم نوش گیاهی شگفت انگیز برای تنظیم قاعدگی

پس از مدت زمان ۳۰ دقیقه که دم نوش شما دم کشید و کمی خنک شد، آن را از صافی عبور دهید و تا هنگامی که هنوز گرم است آن را بنوشید.

شما می توانید این دم نوش گیاهی را در طول روز مصرف نمایید.

پورتال رنگی – دم نوش گیاهی شگفت انگیز برای تنظیم قاعدگی
مطلب ویژه رنگی – مترجم: الهه تدین

منبع :