کارهای شیفتی سلامت قلب را تهدید می کند

  • فیسبوک
  • توییتر
  • گوگل
  • پینترست
  • تلگرام

طبق مطالعه محققان آلمانی، بی خوابی در طول انجام کارهای شیفتی 24 ساعته بر عملکرد قلب تاثیر می گذارد.

کارهای شیفتی سلامت قلب را تهدید می کند

سلامت قلب

وی در ادامه می افزاید: «ما برای اولین بار دریافتیم که بیخوابی کوتاه مدت در قالب کارهای شیفتی 24 ساعتی می تواند منجر به افزایش قابل توجه میزان انقباض پذیری قلبی، فشارخون و ضربان قلب شود.»

این مطالعه شامل 20 رادیولوژیست سالم با میانگین سنی 32 سال بود. عملکرد قلب شرکت کنندگان قبل و بعد از یک کار شیفتی 24 ساعتی که تقریبا به طور میانگین 3 ساعت خوابیده بودند، چک شد.

بعد از کار شیفتی مشخص شد که شرکت کنندگان شاهد تغییرات قابل توجهی در میزان فشارخون و ضربان قلب شان همراه با افزایش چشمگیر در میزان ترشح برخی هورمون ها بودند. یکی از این هورمون ها، ترشح هورمون کورتیزول در واکنش به استرس بود./ خبرگزاری مهر

.

منبع :