پوره سیب زمینی

افراد بزرگسال پس از مصرف این خوراکی چه میزان باید فعالیت داشته باشند تا بتوانند کالری ناشی از آن را بسوزانند توصیه های متخصصین تغذیه در این زمینه چیست ؟! کالری دریافتی از پوره سیب زمینی چه میزان پیاده روی برای سوزاندن نیاز دارد ؟!

پوره سیب زمینی چه میزان کالری برای بدنمان به همراه دارد؟!

میزان کالری به ازای یک لیوان پوره مخلوط با شیر و کره ۱۸۰ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۱ ساعت و ۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه
میزان کالری به ازای یک لیوان پوره مخلوط با شیر بدون کره ۱۴۰ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۴۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه

دکتر سلام

.

منبع :