تحقیقات نوین در مورد فیبر محلول در میوه ها و سبزیجات

 

فیبر محلول در میوه ها و سبزیجات -آکافیبر محلول در میوه ها و سبزیجات -آکا

 

بر اساس این مطالعات فیبر محلول، وضعیت سلول های ایمنی را تغییر می دهد و واکنش های التهابی را مهار می کند. در حقیقت این فیبرها موجب افزایش تولید نوعی پروتئین ضد التهابی به نام اینترلوکین-4 می شوند.

 

فیبر محلول در میوه ها و سبزیجات -آکافیبر محلول در میوه ها و سبزیجات -آکا

 

برای انجام این تحقیق، به رژیم غذایی موش های آزمایشگاهی فیبر محلول اضافه شد و مشخص گردید که این ماده موجب تغییرات مثبت در سیستم ایمنی آنها شده و التهاب را کاهش می دهد.

.

منبع :