اگرچه به گفته لنکرانی، چون ایجاد این مراکز جدید نیازمند قانون است، پیشنهاد تصویب قانون آن به مجلس ارسال شده است.

دکتر کامران باقری لنکرانی  در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد: "توسعه خدمات طب سنتی در کشور یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت است، اما این کار قبل از گسترده شدن، نیازمند ظرفیت‌سازی علمی است به همین علت سال گذشته برای اولین بار در مقطع کارشناسی ارشد طب سنتی، دانشجو پذیرش کردیم."

وی با اعلام این خبر که امسال آموزش طب سنتی به مقطع دکترای تخصصی ارتقا یافته و پذیرش دانشجو در رشته داروسازی سنتی نیز شروع شده است، ادامه داد: "مطالعه برای تاسیس 6 مرکز تولید داروهای سنتی نیز در حال انجام است که احتمالاً تا پایان امسال، 2 مرکز از این مجموعه از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرند و راه‌اندازی می‌شوند."

وزیر بهداشت در ادامه ضمن اشاره به اینکه درمانگاه‌های دانشگاهی طب سنتی نیز که در گذشته فقط یک مرکز کوچک بود، امروز در 3 دانشگاه به ‌صورت مراکز قابل‌ قبول گسترش یافته و فعال شده است، خاطر‌نشان کرد: "دانشکده طب سنتی نیز اکنون در 2 دانشگاه علوم پزشکی راه‌اندازی شده و به تصویب شورای گسترش دانشگاه‌ها رسیده است."

توجه به طب سنتی و وارد کردن آن به محیط آکادمیک، یکی از راهبردهای اصلی وزارت بهداشت در دوره جدید بود که به‌ نظر می‌رسد با جدیت دنبال می‌شود و پیش از این که اصلاحاتی واقعی در نظام فرسوده آموزش پزشکی ایجاد شود، رشته‌های جدیدی همچون طب سنتی ایجاد می‌شوند و از همین حالا پیش‌ نیازهای لازم برای اشتغال فارغ‌التحصیلان‌شان نیز فراهم می شود.

پیش از این مشاور وزیر بهداشت در امور طب سنتی و مکمل با بیان اینکه مؤسسات بزرگ طب سنتی کوثر با الگو برداری از مؤسسه هم درد هند و پاکستان در تمام استان‌های کشور تأسیس می‌شود، گفته بود: "این مؤسسات مانند یک دانشگاه علوم پزشکی صاحب بیمارستان خواهند بود و به خدمات آموزشی، درمانی، پژوهشی و تولید علم و فناوری می‌پردازند."

به اعتقاد دکتر حاجی آخوندی، مؤسسه طب سنتی کوثر مانند یک دانشگاه عمل می‌کند که ممکن است بخشی از آن، دولتی و بقیه آن خصوصی باشد، یا اینکه کلاً به بخش خصوصی واگذار شود.

علاوه بر این، این مؤسسه در هر استان یک شعبه خواهد داشت و هر مرکز آن صاحب بیمارستان، درمانگاه، مراکز آموزشی و پژوهشی خواهد بود.

وی با اشاره به این که مؤسسات کوثر به ارائه خدمات درمانی، ویزیت بیماران، حجامت، جراحی، گیاه درمانی ، مشاوره‌های پزشکی و پیشگیرانه مردم، آموزش، تولید علم و خدمات فرهنگی عام و خاص می‌پردازد و خدمات خیریه نیز ارائه می‌کند، گفت:

"اعتقاد دست‌اندرکاران فعلی وزارت بهداشت این است که طب سنتی ایران پتانسیل عظیمی دارد که متأسفانه به آن کم لطفی و بی توجهی شده است."

پیش از این، اولین مجوز این نوع مراکز به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داده شده بود و انتظار می ‌رفت مجوزهای بعدی نیز به دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تهران داده ‌شود.

به گفته مسئولان، با توسعه این مراکز باید طی 3 سال، شاهد تولید 300 دارو و فرآورده گیاهی جدید در کشور باشیم.

روزنامه همشهری

دکتر کامران باقری لنکرانی  در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد: "توسعه خدمات طب سنتی در کشور یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت است، اما این کار قبل از گسترده شدن، نیازمند ظرفیت‌سازی علمی است به همین علت سال گذشته برای اولین بار در مقطع کارشناسی ارشد طب سنتی، دانشجو پذیرش کردیم."

وی با اعلام این خبر که امسال آموزش طب سنتی به مقطع دکترای تخصصی ارتقا یافته و پذیرش دانشجو در رشته داروسازی سنتی نیز شروع شده است، ادامه داد: "مطالعه برای تاسیس 6 مرکز تولید داروهای سنتی نیز در حال انجام است که احتمالاً تا پایان امسال، 2 مرکز از این مجموعه از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرند و راه‌اندازی می‌شوند."

وزیر بهداشت در ادامه ضمن اشاره به اینکه درمانگاه‌های دانشگاهی طب سنتی نیز که در گذشته فقط یک مرکز کوچک بود، امروز در 3 دانشگاه به ‌صورت مراکز قابل‌ قبول گسترش یافته و فعال شده است، خاطر‌نشان کرد: "دانشکده طب سنتی نیز اکنون در 2 دانشگاه علوم پزشکی راه‌اندازی شده و به تصویب شورای گسترش دانشگاه‌ها رسیده است."

توجه به طب سنتی و وارد کردن آن به محیط آکادمیک، یکی از راهبردهای اصلی وزارت بهداشت در دوره جدید بود که به‌ نظر می‌رسد با جدیت دنبال می‌شود و پیش از این که اصلاحاتی واقعی در نظام فرسوده آموزش پزشکی ایجاد شود، رشته‌های جدیدی همچون طب سنتی ایجاد می‌شوند و از همین حالا پیش‌ نیازهای لازم برای اشتغال فارغ‌التحصیلان‌شان نیز فراهم می شود.

پیش از این مشاور وزیر بهداشت در امور طب سنتی و مکمل با بیان اینکه مؤسسات بزرگ طب سنتی کوثر با الگو برداری از مؤسسه هم درد هند و پاکستان در تمام استان‌های کشور تأسیس می‌شود، گفته بود: "این مؤسسات مانند یک دانشگاه علوم پزشکی صاحب بیمارستان خواهند بود و به خدمات آموزشی، درمانی، پژوهشی و تولید علم و فناوری می‌پردازند."

به اعتقاد دکتر حاجی آخوندی، مؤسسه طب سنتی کوثر مانند یک دانشگاه عمل می‌کند که ممکن است بخشی از آن، دولتی و بقیه آن خصوصی باشد، یا اینکه کلاً به بخش خصوصی واگذار شود.

علاوه بر این، این مؤسسه در هر استان یک شعبه خواهد داشت و هر مرکز آن صاحب بیمارستان، درمانگاه، مراکز آموزشی و پژوهشی خواهد بود.

وی با اشاره به این که مؤسسات کوثر به ارائه خدمات درمانی، ویزیت بیماران، حجامت، جراحی، گیاه درمانی ، مشاوره‌های پزشکی و پیشگیرانه مردم، آموزش، تولید علم و خدمات فرهنگی عام و خاص می‌پردازد و خدمات خیریه نیز ارائه می‌کند، گفت:

"اعتقاد دست‌اندرکاران فعلی وزارت بهداشت این است که طب سنتی ایران پتانسیل عظیمی دارد که متأسفانه به آن کم لطفی و بی توجهی شده است."

پیش از این، اولین مجوز این نوع مراکز به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داده شده بود و انتظار می ‌رفت مجوزهای بعدی نیز به دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تهران داده ‌شود.

به گفته مسئولان، با توسعه این مراکز باید طی 3 سال، شاهد تولید 300 دارو و فرآورده گیاهی جدید در کشور باشیم.

روزنامه همشهری