دارچین از قدیم الایام در جهان به کار رفته است و در مصر در درمان امراض نقش داشته است. به گزارش سلامت نیوزبه نقل از پایگاه خبری مدیکال گاید؛ دارچین رمز جوانی است و مصرف روزانه آن انسان را سلامت و جوان نگه م یدارد. بنابراین گزارش، دارچین کلیه را گرم می کند . دارچین ضعف کمر و پاها را از بین م ی برد و کم خونی را درمان می کند . دارچین بهترین دارو برای دردهای عضلانی است و جدیداَ در آمریکای شمالی و کانادا کرم هایی به بازار آمده است که حاوی دارچین بوده و برای رفع درد بکار می رود. دارچین اثر آرام بخشی دارد و شادی آور است و از بسیاری از داروهای آرام بخش بهتر است.