نسخه طلایی اول:


10گرم عاقرقرحا +10 گرم اگیرترکی +25گرم به دانه + 25گرم بارهنگ+ 25گرم قدومه دختر+ 25گرم بالنگو+5گرم کتیراخوراکی + 25 گرم تخم مرو+25 گرم شکرتیغال

مواد گیاهی بالا را از عطاری مورد اعتماد خود تهیه کرده ،سپس آنها را با 1 قاشق مرباخوری شکر ،نرم بسایید. نصف قاشق چایخوری در استکان آب جوش مخلوط کرده ،روزی 3 تا 4 بار میل کنید.

نسخه دوم):


مخلوط عرق(آویشن+شاتره+اسطوخدوس)دراستکان،4بار در روز میل کنید.(((عرقیات انتخابی را از مارکهای خوب و سرشناس انتخاب کنیید .

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akaup.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong> <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضد سرفه' href='http://tandorosti.akaup.com/health/tag/%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%82%D9%88%DB%8C'>ضد سرفه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسکین سرفه با طب سنتی، سرفه، درمان سرفه، سیاه سرفه، درمان سرفه خشک ' href='http://tandorosti.akaup.com/health/tebsonati-giahandarooye/2014113152638.html'>درمان سرفه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طب سنتی و گیاهان دارویی' href='http://tandorosti.akaup.com/health/tebsonati-giahandarooye/'>گیاهان دارویی</a></strong> <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسکین سرفه با طب سنتی، سرفه، درمان سرفه، سیاه سرفه، درمان سرفه خشک ' href='http://tandorosti.akaup.com/health/tebsonati-giahandarooye/2014113152638.html'>برای سرفه</a></strong>,(آویشن,شاتره,اسطوخدوس,دارو های گیاهی,گیاهان گیاهی,دارو برای درمان بیماری,دارو های گیاهی ضد سرفه, درمان سرفه,گیاهان دارویی برای سرفه,(آویشن,شاتره,اسطوخدوس,دارو های گیاهی,گیاهان گیاهی,دارو برای درمان بیماری,گردآوری سلامت اکاایران گردآوری سلامت اکاایران