مرکز علمی تحقیقاتی گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد روز یکشنبه راه اندازی و به بهره برداری رسید.
مسوول مرکز گیاهان دارویی و معطر دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: این مرکز وابسته به شبکه ملی گیاهان دارویی ایران می باشدکه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده است.

” عبدالله قاسمی” در گفت وگو با ایرنا افزود:در این مرکز آزمایشگاه ، دستگاههای مختلف عصاره گیری شامل ” سوگسیله” ،” روتاری “، عصاره گیری در خلا و اتاقک رشد و کشت بافت گاهیان دارویی تجهیز شده است.

به گفته وی،این آزمایشگاه مجهز به ژرمنیاتور، هودبیولوژیکی، انکورباتور و دستگاه اندازه گیری فتوسنتز و کلروفیل مترو می باشد.

وی تصریح کرد: دانشجویان و محققان با امکان استفاده از مزرعه و گلخانه تحقیقاتی وبهره گیری ازامکانات این مرکز می توانند درزمینه گیاهان دارویی،معطر و ادویه ای اقدام به تهیه پایان نامه های خود در این زمینه کنند.

مسوول مرکز گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افزود: این مرکز در هفت محور تحقیقاتی شامل فتو شیمیایی، اکولوژی، به نژادی،اکولوژی بذر،کشت بافت، بررسی اثرات ضدمیکروبی و ضدانگلی و بررسی دانش بومی اقدام مختلف ایرانی درخصوص کاربرد گیاهان دارویی در درمان و تغذیه انسان و دام فعال خواهد بود.

به گزارش ایرنا،تاکنون ‪ ۹۶‬گونه گیاهی بومی و خاص این استان شناسایی شده و این گونه های گیاهی انحصاری استان هستند و محل رویش آنها در چهارمحال و بختیاری می باشد و برخی از این گونه ها منحصر به فرد می باشند.

در حال حاضر یک هزار و ‪ ۳۰۰‬گونه گیاهی با پنج هزار و ‪ ۴۷‬نمونه جمع آوری و نگهداری می شود که این تعداد گونه های گیاهی در ‪ ۸۷‬تیره و چهار هزار و ‪۷۴۰‬ جنس طبقه بندی و تقسیم بندی شده و بیش از ‪ ۶۰‬گونه گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و برخی از این گونه ها مختص استان می باشد.

منبع : hidoctor.ir