سلامت - طب سنتی - خواص لاله سرخ

فارسى من لاله ى سرخ است ، به من لاله ى داغدار - اشک خونین هم مى گویند و در کتب طبى قدیم مرا شقایق نعمانى لقب داده اند. در وجه تسمیه من به نعمان روایات  مختلف است ، عده اى مى گویند که چون برگهاى من به رنگ خون است و نعمان نیز به معنى خون آمده ، از این جهت مرا شقایق نعمانى خوانده اند

.
عده اى دیگر مرا به نعمان بن منذر منسوب کرده و مى گویند که چون او مرا زیاد دوست داشت و در اطراف قصر خود کاشته و از گلبرگهاى من براى خضاب استفاده مى کرد، این نام به من داده شده است .
گیاه من در برگ - گل و دانه شبیه خشخاش است . با این فرق که در همه چیز کوچکتر و دانه هایم ریزتر است .
رنگ من منحصرا سرخ است و در قاعده ى آن لکه هاى سیاه رنگ دیده مى شود و به همین جهت است که عده اى مرا با لاله اشتباه کرده و حتى عده اى از مترجمان فرنگى تولیپ را شقایق نعمانى تصور کرده اند و این اشتباه است .شقایق النعمان را به زبان ترکى ((کوکلیکو)) مى گویند و همچنین بعضى از مترجمین ((آنمون )) را شقایق النعمان ترجمه نموده اند.این دسته نیز اشتباه کرده اند چون این هم گیاهى است از دسته آلاله ها و شباهتى به شقایق النعمان ندارد.
قسمت مورد استفاده من بیشتر گل من است که بایستى پس از جمع آورى به سرعت خشک شود و الا خراب و فاسد خواهند شد. برخلاف تصور عده اى در گل من اثرى از مرفین نیست ، بلکه ماده ى عامله من ((آراندرین )) نام دارد که در گلبرگ ها مقدار آن بسیار کم و در کاسه گل و کوزه ى آن و همچنین در دانه هاى ریز آن زیاد است .گل من داراى یک ماده ى رنگین ، کمى قند و مقدارى صمغ است . گلبرگهاى من داراى مختصرى اثر تسکین دهنده بوده عرق را زیاد مى کند. مصرف آن در بیماریهاى سینه ، سیاه سرفه ، آنژین و تب هاى دانه اى مفید است و بطور محسوس خواب آور بوده ، و در صنعت داروسازى مصرف دارد.
خوردن گل خشک من تا حدود ده گرم جهت تسکین درد معده و روده ها مفید بوده گرد آن خون را بند مى آورد و استنشاق جوشانده ى آن براى جلوگیرى از خون دماغ تجویز شده است . گل من همراه با کاه جو که بطور جوشانده مصرف شود، ادرار، حیض و شیر را زیاد مى کند و مالیدن عصاره ى من براى بهبود زخم هاى چرکى و درمان ترک پوست و فروبردن ورم چشم مفید است . ضماد گل من با پوست گردو سیاه کننده ى مو و معالج زخم هاى جلدى است که منشا عصبى داشته باشد، خوردن یک گرم بذر من هر روز با آب سرد جهت رفع برص آزموده شده است ، من در دره بازفت سرحد ایران و عراق زیاد مى رویم
اسرار خوراکیها
گردآوری : www.akaup.com
ویرایش و تلخیص:آکاایران