با این نوشیدنی ها فشار خون خود را تنظیم کنید!!

به گزارش آکا ایران کسانی که اهل نوشیدن شیر نیستند تقریبا دو برابر بیش از دوستداران شیر دچار فشار خون بالا می شوند.برای تنظیم فشار خون شیر بنوشید. در یک مطالعه انجام شده بر روی 8000 نفر در انستیتو ملی قلب، ریه و خون مشخص شد

 

با این نوشیدنی ها فشار خون خود را تنظیم کنید!! -آکابا این نوشیدنی ها فشار خون خود را تنظیم کنید!! -آکادرمان آسم

 

کسانی که اهل نوشیدن شیر نیستند تقریبا دو برابر بیش از دوستداران شیر دچار فشار خون بالا می شوند. پژوهشگران بر این باورند که فشار خون بالا در برخی از افراد به واسطه کمبود کلسیم اتفاق می افتد.از مصرف منابع غذایی کلسیم دار غافل نشوید.

 

در تعداد زیادی از مطالعات بالینی دریافت بالای کلسیم از مواد غذایی و یا از مکملها اثر کاهنده کمی بر فشار خون داشته است. بنابراین اهمیت مکمل کلسیم در پیشگیری از فشار خون بالا هنوز به درستی روشن نشده است. از این رو دریافت کلسیم

 

با این نوشیدنی ها فشار خون خود را تنظیم کنید!! -آکابا این نوشیدنی ها فشار خون خود را تنظیم کنید!! -آکادرمان آسم

 

در مقادیر توصیه شده روزانه از منابع غذایی توصیه شده است.به گفته وی کسانی که مستعد افزایش فشار خون هستند، ممکن است با زیاده روی در مصرف شیرینی، حتی شیرینی های طبیعی مانند ارده و شیره، یا عسل، یا خرما و شیرۀ خرما، دچار پرفشاری خون شوند.

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: این پُرفشاری، می تواند به صورت سردرد همراه با احساس فشار و پُری در سر، یا احساس کشیدگی عروق، یا سرخی چشم ها و صورت، و یا شنیدن صدایی همهمه وار در گوش ها همزمان با جهش نبض،

 

با این نوشیدنی ها فشار خون خود را تنظیم کنید!! -آکابا این نوشیدنی ها فشار خون خود را تنظیم کنید!! -آکادرمان آسم

 

و علایم گوناگون دیگر ظاهر شود.انوشیروانی افزود: چنین فردی ممکن است دچار غلظت خون نیز باشد و در این حال مصرف داروهای ضد فشار خون ادرار آور مانند تریامترن اچ و هیدروکلروتیازید و فورزماید، موجب وخیم تر شدن اوضاع خواهد شد.وی بیان داشت:

 

توصیه ما این است که افراد فربه پُرخون، در فصل بهار از مصرف بیش از حدّ شیرینی پرهیز کنند و به سوی خوراکی هایی با مزۀ ترش ملایم طبیعی بروند.عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: زرشک, آلو, آلبالوی خشک, برگۀ زردآلوی ترش, شیرین و لواشک های ترش طبیعی، نمونه های خوبی از این خوراکی ها هستند.

منبع :