طب سنتی افغانستان

طب سنتی افغانستان

طب سنتی افغانستان

دانستنیهای پزشکی, طب سنتی و مکمل, گیاهان دارویی 1 دیدگاه 2,142 بازدید

استفاده ازگیاهان دارویی باهدف درمان با تاریخ زندگی انسان همزمان بوده است و یکی ازمنابع مهم دارویی به شمار می آید به طوری که سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که بالا تر از ۸۰ درصد مردم هنوز به درمان های سنتی بخصوص درمان با گیاه توجه دارند.
ظهور دانشمندان پیشگام درطب سنتی شامل :رازی ،ابن سینا،ابوریحان بیرونی ،جرجانی وخاندان بختیشوع ازاین جمله است.
شواهد نشان می دهد:درافغانستان نیز مردم به درمان با داروهای گیاهی بیشتر از درمان باداروهای شیمیایی توجه واعتماد دارند .
وضعیت استفاده از داروهای گیاهی در طب سنتی افغانستان ،استعدادهای طبیعی این کشور و فرصت های شغلی ناشی از کشت و فرآوری این گیاهان درصنعت دارویی از موضوعات مورد بررسی دراین گزارش است.
خطر نابودی گونه های متنوع دارویی:
عبدالغنی کریمی استاد دانشکده داروسازی کابل دراین مورد می گوید:درحال حاضر ۱۱درصد زمین های افغانستان قابل کشاورزی است وبقیه را کوه تشکیل می دهد.
وی ادامه می دهد:وجود کوه های زیاد و تنوع اقلیمی، موجب رویش خودروی گیاهان متنوع دارویی منحصر به فرد شده است ودر صورت توجه مسئولین به فرآوری وپرورش این گیاهان در شرایط مناسب ،نه تنها نیاز دارویی کشور درداخل تولید می شود، بلکه زمینه صادرات به کشورهای دیگر را نیز فراهم می کند و از این طریق عده ی زیادی شاغل می شوند .
این صاحبنظر با اظهارنگرانی از وضعیت کنونی داروهای گیاهی خاطرنشان می کند:در حال حاضرنباتات دارویی به صورت غیر کارشناسی و در وضعیت نامناسب فرآوری می شود که با ادامه این روند خطر نابودی و انقراض گونه های دارویی وجود دارد.
صنعت دارویی درتحقیقات متوقف شد:
رئیس دانشکده ی داروسازی کابل با بیان اینکه گیاهان دارویی سرمایه ی ملی افغانستان است. ادامه می دهد:در حال حاضر ۱۳۳نوع نبات دارویی شناسایی شده و مورد استفاده ی پزشکان قرار می گیرد، که گیاهان رازیانه،اسپند، زعفران،ختمی ،زوف،بوریو و پنیرک ازاین جمله است.
محمد نسیم صدیقی با بیان اینکه در صنعت گیاهان دارویی قدم های اساسی برداشته نشده افزود: در گذشته تحقیقات گسترده ای توسط کارشناسان افغانی وایرانی درحال انجام بود اما بخاطر جنگ نیمه تمام رها شد و در حال حاضر تحقیقاتی توسط ۳ استاد دانشکده داروسازی درزمینه ی گیاهان دارویی صورت گرفته است و توجه به صنعت گیاهان دارویی در حد تحقیقات اساتید ودانشجویان باقی مانده و مسئولین به این صنعت توجه جدی ندارند.
جدای از مشکلات صنعت گیاهان دارویی درافغانستان نظریکی از دانشجویان داروسازی رادرباره ی اشتغال دراین رشته را نیز جویا شده ایم.
داروسازان بیکار:
پروانه حسینی دانشجوی داروسازی می گوید:فقط داروسازان مرد بصورت محدود در داروخانه های شهر و کارخانه های اندک داروسازی شاغل می شوند و در جامعه افغانستان وجود داروسازان زن در داروخانه های شهر و کارخانه ها پذیرفتنی نیست.

.

منبع :