گزنه

طبیعت : گرم
حاوی : تانن ، ترکیبات آهنی و آهک ، یک ماده لعابی ، یک ترشح مولد سوزش و قرمزی پوست .

خواص دارویی گزنه


خواص : بهترین درمان مرض قند ، سینه را باز می کند ، خلط را از بین می برد ، حیض را باز می کند، شهوت را زیاد ، تنگی نفس را تسکین ، خون را تصفیه ، ادرار را زیاد ، شیر را زیاد و لثه را تقویت می کند .
جلوگیری از خون دماغ : گذاشتن برگ کوبیده در سوراخ بینی خون را بند می آورد .
جهت باز شدن دمل و قطع زگیل : ضماد برگ آن همراه عسل میل شود .
جهت درمان زخم های سرطانی و خوره : کوبیده برگ خشک آن را روی زخم بپاشید .

تهیه و گردآوری  ::گروه تحریریه پرداد

.

منبع :