درمان بیماری بزرگ شدن کبد با گیاه کاسنی

درمان بیماری بزرگ شدن کبد با گیاه کاسنی

قسمت قابل استفاده : ریشه آن

خواص آن : مدر ، ملین و مقوی

مورد استفاده : جوشانده آن در بیماری بزرگ شدن کبد و بیماری رماتیسم و نقرس و اوره مورد استفاده قرار می گیرد .

طرز استفاده : ۲۵ گرم ریشه آن در نیم لیتر آب جوشانده شود .

مقدار خوراک : هر مقدار که لازم شود .

.

منبع : 7ganj.org