مفید بودن به” برای تقویت قلب

مفید بودن به” برای تقویت قلب

امام رضا(ع) در سخنی میوه “به” را برای تقویت قلب مفید دانسته و می فرماید: برشما باد به استفاده از میوه “به” چرا که باعث فزونی عقل و خرد می شود.

پیروی از سیره اخلاقی و رفتاری ائمه و همچنین برخود با تعالیم آن ها در زندگی می تواند راه را برای ارائه و تببین الگوی سبک زندگی اسلامی در خانواده ایجاد کند و در سال های اخیر مراکز علمی و پژوهشی فعال در حوزه دین با جمع آوری روایات و احادیث معصومین در رابطه با نحوه زندگی و استفاده از برخی موادغذایی در رابطه با درمان بیماری ها، الگوهایی قابل استنادی هم چون سیره امام رضا(ع) را برای سبک زندگی اسلامی معرفی کرده اند.

مطابق تعالیم مطرح شده در طب اسلامی علت بسیاری از بیماری ها ورود میکروب به بدن نیست، بلکه علت اصلی بیماری ها ضعف در سیستم دفاعی بدن به علت تغذیه نادرست است.

میوه “به” در روایات اسلامی جزو میوه های بهشتی معرفی شده است که عقل را زیاد، قلب ضعیف را نیرومند و معده را تمیز کرده و بر حلم و علم آدمی می افزاید.

امام رضا(ع) درباره خواص این میوه مفید می فرماید: برشما باد به استفاده از میوه به چراکه آن باعث فزونی عقل و خرد می گردد.

امام رضا(ع) درباره تقویت قلب در سخنی میوه “به” را مفید دانسته می‏ فرمایند: پیامبر اکرم(ص) “به” هدیه دادند، آن را با دستشان نصف کردند؛ آن حضرت “به” را خیلی دوست ‏داشتند و آن را تناول کرده و به یارانش که در محضرش بودند نیز دادند و فرمودند “به” بخورید که قلب را جلا داده و برای سینه خوب بوده و آن را تمیز می‏ کند.

.

منبع : pezeshk.us