باشگاه های بدنسازی به صورت پیش فرض برنامه ای را جهت تمرین افراد مبتدی در اختیار دارند که شامل حرکات پایه و روالی عادی است! اگر شما قصد دارید مانند حرفه ای ها عضله سازی کنید پس این مقاله را با دقت بخوانید.

به گزارش آلامتو و به نقل از علم ورزش؛ دوره های استاندارد تمرینی و روش های تمرین در بدنسازی فرصت هایی برجسته و بالفعل هستند که تأثیرات زیادی بر اجرا و عضلات خواهند داشت. مطمئناً شما در یک دوره تمرینی رشد عضلات را تحریک خواهید کرد، اما بدن شما در طی زمان با تمرینات تطابق یافته و رشد آن راکد می شود. با این وصف لازم است در دوره های تمرینی مختلف از روش های مختلف وزنه زدن برای تمرین در بدنسازی استفاده کنید.

در این مطلب ۵ دوره تمرینی قوی که باعث ایجاد تغییرات خوبی در برنامه روزانه شما می شود را معرفی می کند. این روش های تمرین در بدنسازی نتایج جدیدی را به همراه دارد و وضعیت ایستا و راکد تمرینی را تغییر می دهد،  همچنین سوخت چربی را در  بدن افزایش می دهد.

Super set – سوپر ست

این دوره تمرینی برای اشخاصی که می خواهند حسابی بدن خود را تمرین دهند گزینه مناسبی است. سوپر ست ها اساسی ترین روش تمرینی بر پایه تنوع است و به نوعی روشی برای آغاز دوره های تمرینی با تکنیک های پیشرفته تر هستند. در این روش یک دوره تمرینی کامل انجام می دهید، سپس بلافاصله دوره تمرین بعدی را فاقد استراحت انجام می دهید.

مثال: پرس سینه با دمبل ۱۲ تکرار  + حرکت پروانه با دمبل ۱۲ تکرار

Circuit set – ست های دایره ای

گزینه دوم نیز از مجموعه روش های تمرین در بدنسازی است که به نوعی می توان گفت یکی از بهترین های آن نیز هست که شامل اجرای ۳ نوع تمرین مختلف پشت سرهم و  فاقد استراحت است. این دوره تمرینی می تواند یک گروه عضلانی و یا  ترکیبی از گروه های عضلانی را شامل شود.

مثال: پرس سینه با دمبل ۱۲ تکرار + حرکت پروانه با دمبل ۱۲ تکرار + شنا سوئدی ۲۰ تکرار

Drop set- دراپ ست یا کم کردنی

در این روش تمرین، ۲ دوره تمرینی کامل از تمرینات مشابه را فاقد استراحت انجام می دهید و وزنه مورد استفاده را در دوره های تمرینی بعدی کاهش دهید. وزنه ها در این دوره تمرینی  با توجه به دوره های که انجام می دهید – از یک ست تا ست دیگر-  می تواند ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابند.

مثال:

– پرس سینه با دمبل ۱۰۰ پوندی ،  12 تکرار

– پرس سینه با دمبل ۷۰ پوندی ،  12 تکرار

– پرس سینه با دمبل ۴۵ پوندی ،  12 تکرار

– پرس سینه با دمبل ۲۵ پوندی ،  12 تکرار

Strip set

این روش تمرین در بدنسازی شامل ۳ دوره تمرینی کامل از تمرینات مشابه فاقد استراحت است که در دوره ی بعد وزنه مورد استفاده را افزایش می دهید. این شیوه تمرین با استفاده از دستگاه و دمبل نیز کارآمد است. این دوره تمرینی را با وزنه متوسط شروع کنید و بطور مداوم ۱۰ تا ۵۰ درصد در هر دوره تمرینی وزنه اضافه کنید.

مثال:

– بلند شدن روی پنجه های پا ۱۰۰ پوند، ۱۵ تکرار

– بلند شدن روی پنجه های پا ۱۲۵ پوند، ۱۵ تکرار

– بلند شدن روی پنجه های پا ۱۵۰ پوند، ۱۵ تکرار

– بلند شدن روی پنجه های پا ۱۷۵ پوند، ۱۵ تکرار

– بلند شدن روی پنجه های پا ۲۵۰ پوند، ۱۰ تکرار تا جایی که دیگر نتوانید به تمرین ادامه دهید.

Burnout set

تمرین  را با استفاده از وزنه سبک کامل کنید ( کمتر از نیم پوند در ست نرمال)، تا زمانی که شما تقریباً نتوانید تکرارهای بعدی را انجام دهید. این دوره تمرینی را با  stand alone و یا به عنوان آخرین دوره تمرینی در دوره تمرینی Circuit set، Super set  انجام دهید. این ها مؤثرترین دوره تمرینی در انتهای تمرینات هستند.

مثال:

– پرس سینه با دمبل ۵۰ پوندی ،  12 تکرار

– پرس سینه با دمبل ۲۵ پوندی ،  38 تکرار تا جایی که دیگر نتوانید ادامه دهید.

.

منبع : alamto.com