آشنایی با خواص لیمو عمانی | ارزش غذایی لیمو خشک

لیمو عمانی یا لیمو امانی، لیمو ترش شیسه یا تغن (به لاتین: Citrus aurantifulia) میوهٔ خشک شده ایست که به عنوان چاشنی در غذاهای خاورمیانه ای خصوصاً ایرانی استفاده می شود. لیمو عمانی تازه رنگ خردلی داشته و بسیار ترش است.درزادامه مطلب زیر با خواص لیمو عمانی آشنا میشوید.

د رختی است از خانواد ة نارنج Rutaceac، نام علمی آن Citrus aurantifolia (Christm) Swingle و متراد ف آن C.medica var acida Hook می باشد .

ترکیبات شیمیایی
از نظر ترکیبات شیمیایی د ر آب لیمو عمانی، سیتریک اسید وجود د ارد . اسانس روغنی آن شامل سیترال، لیمونن، لینالول، لینالیل استات، ترپینه ئول و سیمن است. د ر هر یک صد گرم لیمو عمانی خام بد ون پوست، مواد زیر وجود د ارد :

آب هشتاد و نه گرم
پروتئین ۷/۰ گرم
هید رات های کربن نه گرم
خاکستر ۳/۰ گرم
کلسیم سی و سه میلی گرم
فسفر هجده میلی گرم
آهن ۶/۰ میلی گرم
سد یم دو میلی گرم
پتاسیم صد و دو میلی گرم
ویتامین A 10 واحد بین المللی
تیامین ۳۰/۰ میلی گرم
رایبوفلاوین ۰۲/۰ میلی گرم
نیاسین ۲/۰ میلی گرم
ویتامین C 37 میلی گرم.

خواص ـ کاربرد

میوة لیمو عمانی خیلی ترش، خنک کنند ه، اشتها آور، ضد عفونی کنند ه، مقوی معد ه و مؤثر برای رفع عوارض کمی ویتامین C است.
د ر شبه جزیرة مالا یا، برگ های لیمو عمانی را له می کنند و برای رفع سرد رد روی پیشانی می گذارند . جوشاند ة ریشه های لیموعمانی را برای قطع اسهال خونی می خورند .عصارة برگ های د رخت لیمو عمانی مخلوط با عصارة برگ های فوفل را برای معالجة د ل د رد می خورند . د ر اند ونزی آب لیمو عمانی د ر مصرف د اخلی و خارجی برای معالجة سرفه و سرماخورد گی به کار می رود .

.

منبع :