سیر ترشی حکیمانه ترین و پرخاصیت ترین چاشنی سفره ایرانی!

خواص سیر ترشی
سیرترشی ، تنها چاشنی غذایی است که برای همه طبایع و برای هر فردی با هر مزاجی چه بلغمی ، چه سودایی ، چه صفرایی و چه دموی مزاج مناسب بوده و به دلیل اعتدال طبعی که دارد حتی بیماران نیز می توانند فاقد هیچ مشکلی از آن میل کنند.

از نظر علم طبایع و اصول تغذیه در طب ایرانی ، حکیمانه ترین و در عین حال پرخاصیت ترین چاشنی سفره ایران زمین ، “سیرترشی” است که از نظر طبعی در معتدل ترین شکل طبعی خود قرار دارد.

سیرترشی ، تنها چاشنی غذایی است که برای همه طبایع و برای هر فردی با هر مزاجی چه بلغمی ، چه سودایی ، چه صفرایی و چه دموی مزاج مناسب بوده و به دلیل اعتدال طبعی که دارد حتی بیماران نیز می توانند فاقد هیچ مشکلی از آن میل کنند.

خواص مفید سیر ترشی

سیرترشی یک چاشنی مدبره است چون سیر دارای طبعی گرم و خشک در درجه سوم و سرکه دارای طبع سرد و تر در درجه سوم است؛ این دو بعد از ۷ سال به معتدل ترین وضعیت طبعی می رسند.

ترشی ۷ساله سیر دارای خواص فراوان، هم از نظر دارویی و هم از نظر غذایی بوده و به عبارتی ، هم غذای دارویی محسوب می شود و هم داروی غذایی .در ادامه خواص سیر ترشی هفت ساله به صورت اجمالی آمده است:

ــ سیرترشی خونساز و مصفای خون است

ــ مفتح عروق کرونر قلبی و عروق مغزیست

ــ هضم کننده غذاهای سنگین و ثقیل الهضم است و سرعت هضم غذا را افزایش می دهد

ــ دفع کننده سنگ کیسه صفرا و شست وشو دهنده مجاری صفراویست

ــ کاهنده چربی کلسترول خون است

ــ ضدعفونی کننده محیط دهان و معده است

ــ قاطع خونریزی داخلی خصوصاً بواسیر است

ــ مشهی یا اشتها آور است

ــ پاکسازی کننده خون و کبد از اخلاط فاسد و سوخته است

ــ درمان کننده آفت دهان در افراد صفراوی مزاج است.

.

منبع : mihantaz.com